Rabu, 9 Julai 2008

Objektif

  • Melahirkan Tenaga Kerja Mahir Negara dan Antarabangsa.
  • Mewujudkan Usahawan.
  • Membantu Membasmi Kemiskinan.

0 comments:

COPYRIGHT 2008